Ett fartyg är tryggt

   vid en kaj men byggt

   för något helt annat

Nils Thulin

Thore Christoffersg 2A

371 33 Karlskrona

Mob 0708 474 330